Træningssted og -tider

Pga. Coronavirus udbrudet, så er der lukket for træning, indtil myndighederne siger andet. Datoen er derfor uvist.

I kraft af klubbens økonomi lejer vi lokaliteter af kommunen til udøvelsen af vores sport.
Vi har i sommerperioden fået lov til at benytte grusbanen i Seest Idrætspark på Holbergsvej nr. 50, hvor vi skyder typisk fra starten af april til starten af september.

Om vinteren holder vi til på Parkhallen på Fynsvej 49 i den lille hal. Her kan vi skyde 18 M og plads til alle. Da det måler 20x20 meter.

I bueklubben Palnatoke, skydes der med forskellige buetyper. Der er Compoundbue, Buejæger, Recurvebue og Langbue. Læs mere: Buetyper

 Har man lyst til at prøve, så kontakt formanden (Se under kontakt) for nærmere aftale og de 3 første gange er gratis. 

Sommertræning (maj til september):

Mandag fra kl. 19-22 (der er fri træning fra kl. 19 - 22, der er ikke træner på)

Torsdag fra kl. 19-22 (der er træner på fra kl. 19 – 20 til nye og rutineret skytter)

Vi hjælper hinanden med opstilling og nedtagning af skiver.

Vintertræning (september til april):

Tirsdag fra kl. 20-23 (der er fri træning fra 20-23, der er ikke træner på)

Torsdag fra kl. 19-23 (der er træner på fra kl. 19 – 20 til nye og rutineret skytter)

Vi hjælper hinanden med opstilling og nedtagning af skiver.

Fotos venligt udlånt af ekfoto.dk