Træningssted og -tider

I kraft af klubbens økonomi lejer vi lokaliteter af kommunen til udøvelsen af vores sport.
Vi har i sommerperioden fået lov til at benytte grusbanen i Seest Idrætspark på Holbergsvej nr. 50, hvor vi skyder typisk fra starten af april til starten af september.

Om vinteren holder vi til på Dronning Dorotheaskolen på dyrehavevej 107  i pigernes gymnastiksal og den findes bagest til venstre i skolegården. Denne sal er lige akkurat stor nok til at vi kan skyde på de rigtige afstande for indendørs skydning (voksne), nemlig 18 meter. Der er ikke meget plads til overs, men indtil videre går det.

Træningsdage og tidspunkter:

Mandag fra kl. 19-22 (der er fri tæning fra kl. 19 - 22, der er ikke træner på)
Torsdag fra kl. 19-22 (der er træner på fra kl. 19 – 20 til nye og rutineret skytter)

Men hvis du bliver til kl. 22 så vil vi altid hjælpe, men fra 19-20 er der decideret træner på til børn/unge nye som gamle.

Fotos venligt udlånt af ekfoto.dk