Bestyrelse og udvalg
Formand
Brian Müller
Kasserer
Torben S. Enemark
Bestyrelsesmedlem
Rikke Lauritzen
Bestyrelsesmedlem
Bjørn Møller Hansen
Bestyrelsesmedlem
Hardy Ørndrup
Bilagskontrollant
Hardy Ørndrup
Suppleant
Tom Haugaard Nielsen
Billagskontrollant suppleant
Christian Ditlefsen
Materialeudvalg
Tom Haugaard Nielsen
Materialeudvalg
Hardy Ørndrup

Fotos venligt udlånt af ekfoto.dk