Medlemskab

For at skyde i klubben, har vi valgt at et barn minimum skal være 10 år

Kontingent

For at klubben kan få dækket den daglige drift opkræves der halvårlig kontingent den 1. april og den 1. oktober. Kontingentet dækker bl.a. materiale (dvs. skiver, ansigter, fangnet, skivestativer, reparation af udstyr mm.), medlemskontingent til Bueskydning Danmark, lokale leje til kommune, diverse arrangementer og møder som klubben afholder.

De halvårlige satser kan ses i skemaet herunder.

Juniorer (10-15 år)

Kr. 370,-

Ynglinge (15-17 år)
kr. 470,-
Seniorer (fra 18 år)
Kr. 600,-
Bueleje pr. træningsaften
Kr. 10,-
Indmeldelsesgebyr

Kr. 50,-

NB: Der gøres opmærksom på at medlemskabet er gældende indtil der foreligger en skriftlig udmeldelse til formanden/kasserer. Det betyder at kontingent vil blive opkrævet (og forventes betalt) indtil udmeldelsen er klubben sket.

Meld dig ind

Meld dig ud

Bueleje / Indmeldelsesgebyr

For at lån/leje klubbens buer opkræves et gebyr på 10 kr. pr. aften. Pengene går til vedligeholdelse af udstyret. De første 3 prøveaftener er dog gratis.

Indmeldelsesgebyret på 50 kr. er et engangsbeløb og dækker primært administration af registrering.

Andre indtægtskilder

Tilskud fra kommune
Sponsorater
Arrangementer
Stævner

Fotos venligt udlånt af ekfoto.dk